เทปกาว 2หน้าสีเหลืองหน้าแคบ Nori ใช้ติดหลังพรมเพื่อให้พรมยึดติดกับพื้นได้เรียบสนิท

 

  • เทปกาวสองหน้าสำหรับติดพรม ขนาด กว้าง 10 ม.ม. * ยาว 15เมตร  ราคา 50 บาท / ม้วน
  • เทปกาวสองหน้าสำหรับติดพรม ขนาด กว้าง 12 ม.ม. * ยาว 15เมตร ราคา 60 บาท / ม้วน
  • เทปกาวสองหน้าสำหรับติดพรม ขนาด กว้าง 15 ม.ม. * ยาว 15เมตร ราคา 70 บาท / ม้วน
  • เทปกาวสองหน้าสำหรับติดพรม ขนาด กว้าง 10 ม.ม. * ยาว 25เมตร ราคา 80 บาท / ม้วน
  • เทปกาวสองหน้าสำหรับติดพรม ขนาด กว้าง 12 ม.ม. * ยาว 25เมตร ราคา 90 บาท / ม้วน
  • เทปกาวสองหน้าสำหรับติดพรม ขนาด กว้าง 15 ม.ม. * ยาว 25เมตร ราคา 100 บาท / ม้วน